Kort om veilederen

Dette er en veileder i håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning for arkivledere i kommuner som planlegger en kommunesammenslåing.

Veilederen er utarbeidet av SAMDOK, et samarbeidsprosjekt i regi av Riksarkivaren for å sikre samfunnsdokumentasjon fra kommunal, statlig og privat sektor. For mer informasjon om utarbeiding av veilederen se samarbeidspartnere.

Veilederen omhandler håndtering av eksisterende papirarkiv og digitale arkiv, og etablering av arkiv og arkivfunksjon i ny kommune.

Veilederen er tredelt. Del I foreligger nå. Del II og III vil foreligge i 2016.

Gå videre til veilederen