Eksempler

fig001-farge

I denne veiledningen kommer du til å møte Maja Kaspersen i flere eksempler. Maja var arkivleder i en mindre kommune, som ble sammenslått med to andre kommuner til Storvik kommune. Hun er nå arkivleder i den nye storkommunen.

Verken Storvik kommune eller arkivleder Maja Kaspersen er virkelige, men gjennom disse eksemplene ønsker vi på en kortfattet måte å konkretisere det arbeidet som må gjøres ved kommunesammenslåinger.

Hun vil vise oss hvordan hun arbeidet med håndtering av arkivene innenfor skolesektoren før, under og etter kommunesammenslåingen. De arbeidet på samme måte innenfor alle fagområdene i kommunen.

Først vil hun vise hvordan de fikk oversikt over arkivene gjennom kartlegging i sin kommune:
Eksempel fase I – Kartlegging av skolearkiv

Så vil hun vise hvordan de håndterte de avsluttede arkivene fra Vik kommune:
Eksempel fase II – Avsluttede arkiver

Her evaluerer hun prossessen, tre år senere:
Eksempel fase III – Evaluering

TILBAKE TIL VEILEDER

Comments are closed.