Kvalitetssikre og oppdatere arkivplan

minipil3Forhåpentligvis ble arbeidet med å lage en arkivplan for den nye kommunen startet i sammenslåingsfasen, men det er trolig behov for å oppdatere og kvalitetssikre planen når sammenslåingen er gjennomført. For mer informasjon se omtalen av arkivplan i fase I, punkt 1.

Kvalitetssikre og oppdatere bevarings- og kassasjonsplan

Forhåpentligvis ble arbeidet med å lage en bevarings- og kassasjonsplan for den nye kommunen startet i sammenslåingsfasen, men det er trolig behov for å oppdatere og kvalitetssikre planen når sammenslåingen er gjennomført. For mer informasjon se omtalen av bk-plan i fase I, punkt 2.

Gå videre til neste punkt – evaluering

Comments are closed.