Kvalitetssikre og oppdatere bevarings- og kassasjonsplan

minipil3Forhåpentligvis ble arbeidet med å lage en bevarings- og kassasjonsplan for den nye kommunen startet i sammenslåingsfasen, men det er trolig behov for å oppdatere og kvalitetssikre planen når sammenslåingen er gjennomført. For mer informasjon se omtalen av bk-plan i fase I.

NESTE

 

Comments are closed.