Utarbeide langsiktige planer og strategier for arkivarbeidet i ny kommune

minipil3 I sammenslåingsfasen ble det tatt beslutninger og utarbeidet retningslinjer som vil legge føringer for arkivarbeidet i ny kommune. Når organisasjonen har satt seg og en evaluering (se evaluering fase III) er gjennomført, kan det være behov for å gjennomgå overordnede retningslinjer, langsiktige planer og strategier på nytt med tanke på forbedringer. Dersom den nye kommunen planlegger å igangsette digitaliseringsprosjekter eller systemanskaffelser er dette ekstra viktig. Alle retningslinjer, planer og strategier som berører arkiv og dokumentasjonsforvaltning skal inngå i arkivplanen.

Lykke til med arkivarbeidet i ny kommune!

Se vårt eksempel fra fase III med arkivar Maja Kaspersen fra Storvik kommune

 

 

Comments are closed.